1.2.1. A szerv irányítása alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás

© 2014 - Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Közadatai - www.revfulop.hu/kozadat/