www.revfulop.hu

RÉVFÜLÖP ÖNKORMÁNYZAT >> POLGÁRMESTER >> döntések, határozatok


Révfülöp címere

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Telefon: 06-87/464-244

Fax: 06-87/563-338

E-mail: hivatal@revfulop.hu

Honlap: www.revfulop.hu

Községháza új épülete

Révfülöp Polgármesterének döntései

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

2024. ÉVI HATÁROZATOK

64-81/2024. (V.27.) határozatok

52-55/2024. (IV.22.) határozatok

04-18/2024. (II.13.) határozatok

21-44/2024. (III.18.) határozatok

2023. ÉVI HATÁROZATOK

1-5/2023. (I.26.) határozatok

9-28/2023. (II.13.) határozatok

29-32/2023. (III.13.) határozatok

35-54/2023. (III.20.) határozatok

56-64/2023. (IV.12.) határozatok

66-82/2023. (IV.24.) határozatok

85-89/2023. (V.15.) határozatok

91-99/2023. (V.22.) határozatok

108-109/2023. (VI.26.) határozatok

111-113/2023. (VI.26.) határozatok

114-123/2023. (VIII.24.) határozatok

124-126/2023. (IX.27.) határozatok

127-136/2023. (X.02.) határozatok

137-154/2023. (XI.13.) határozatok

158-161/2023. (XI.20.) határozatok

158-171/2023. (XII.11.) határozatok

180/2023. (XII.18.) határozat

2022. ÉVI HATÁROZATOK

6/2022. (II.14.) határozat: A helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről szóló beszámolóról

8/2022. (II.14.) határozat: A polgármester illetményének megállapításáról

10/2022. (II.14.) határozat: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

11/2022.(II.14.) határozat: A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

12/2022.(II.14.) határozat: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról

14/2022. (II. 14.) határozat: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

15/2022. (II. 14.) határozat: A Révfülöp Szigeti strand 5-6-7 számú üzletek bérleti szerződésének megszüntetéséről

16/2022. (II. 14.) határozat: Révfülöp Szigeti strand 5-6-7 sz. üzlet bérletére érkezett ajánlat elbírálásáról

17/2022. (II. 14.) határozat: Mentőállomás létesítéséhez önkormányzati szándéknyilatkozatról

18/2022. (II. 14.) határozat: VIII. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megrendezésére helyszín biztosításáról

19/2022. (II. 14.) határozat: A Révfülöp 1178/5. és a 1178/7 hrsz-ú ingatlanok állami tulajdonban levő hányada átvétele szándékának kinyilvánításáról

20/2022. (II. 14.) határozat: Révfülöp Káli út 17. szám alatti IKSZT épületében található irodahelyiség bérbe adásáról

21/2022. (II. 14.) határozat: A Révfülöpi Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról

29/2022.(III.28.) határozat: A 135/2021. (XII. 13.) határozat: határozat visszavonásáról

31/2022 (III.28.) határozat: A révfülöpi közösségi színtér 2022. évre vonatkozó szolgáltatási tervének elfogadásáról

32/2022. (III.28.) határozat: Tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

33/2022. (III.28.) határozat: Szalontay Ágnes támogatásának elszámolásáról

34/2022. (III.28.) határozat: Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatásának elszámolásáról

35/2022. (III.28.) határozat: Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról

36/2022. (III.28.) határozat: Magyar-Finn Baráti Társaság támogatásának elszámolásáról

37/2022. (III.28.) határozat: Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület támogatásának elszámolásáról

38/2022. (III.28.) határozat: Magyar Vöröskereszt támogatásának elszámolásáról

39/2022. (III.28.) határozat: Révfülöp Nagyközségi Sport Egyesület támogatásáról

40/2022. (III.28.) határozat: Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves állapotfelmérése, hasznosítása, fejlesztési lehetőségeiről

41/2022. (III.28.) határozat: HÉSZ általános felülvizsgálatára való felkészülésről, intézkedési terv megalkotásáról

42/2022. (III.28.) határozat: A Település Arculati Kézikönyv felülvizsgálatáról

43/2022. (III. 28.) határozat: A közösségi együttélés szabályai alkalmazásának felülvizsgálatáról

44/2022. (III. 28.) határozat: A vagyonrendelet felülvizsgálatáról

45/2022. (III. 28.) határozat: Mentési Pont kialakításához együttműködési megállapodás kötéséről

46/2022. (III. 28.) határozat: A Révfülöp 566/2. hrsz-ú ingatlan megosztásáról

47/2022. (III. 28.) határozat: Révfülöpi Termelői Piacon lévő 15 m2 nagyságú üzlethelyiség bérletére érkezett kérelem elbírálásáról

48/2022. (III. 28.) határozat: Révfülöp Termelői Piac területén lévő büfé bérletére érkezett ajánlat elbírálásáról

49/2022. (III. 28.) határozat: Császtai strandon lévő V-1 sz. büfé bérlete vonatkozásában érkezett kérelem elbírálásáról

50/2022. (III. 28.) határozat: Révfülöp Halász utcában lévő volt Idősek Otthona bérbeadásáról.

51/2022. (III. 28.) határozat: A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatáról

52/2022. (III. 28.) határozat: Partnerségi egyeztetés lezárásáról

57-72/2022. (V. 02.) határozatok

75-93/2022. (V. 31.) határozatok

102-108/2022. (IX. 19.) határozatok

109-126/2022. (X. 17.) határozatok

145/2022. (XI. 29.) határozat

144-153/2022. (XII. 12.) határozat

2021. ÉVI HATÁROZATOK

1/2021.(I.15.) határozat: A Kővágóörsi KÖH 2021. évi költésgvetésének elfogadásáról szóló 152/2020. (XII.17.) határozat módosításáról

2/2021.(I.15.) határozat: A 2021. évi Balaton-átúszás rendezvényről

3/2021.(I.15.) határozat: A Szigeti strand turisztikai vonzerejének növelése projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

4/2021.(I.15.) határozat: A Császtai strand turisztikai vonzerejének növelése projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

5/2021.(I.19.) határozat: A Révfülöp Rózsakert rekonstrukcióra érkezett tervezői ajánlatok elbírálásáról

6/2021 (I. 27.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

7/2021. (II.1.) határozat: Hagyaték visszautasításáról

8/2021. (II.1.) határozat: A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

9/2021 (II. 08.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

10/2021 (II. 08.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

11/2021 (II. 08.) határozat: Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezéséről

12/2021 (II. 25.) határozat: Révfülöp 013/1 hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról

13/2021. (III.9.) határozat: Rendkívüli települési támogatás odaítéléséről

14/2021. (III.9.) határozat: Rendkívüli települési támogatás odaítéléséről

15/2021. (III.11.) határozat: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat benyújtásáról

16/2021. (III.11.) határozat: A Révfülöp Napfény strand turisztikai vonzerejének növelése projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

17/2021. (III.11.) határozat: Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról

18/2021. (III.11.) határozat: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről

19/2021. (III.16.) határozat: A Révfülöpi Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezéséről

20/2021. (III.16.) határozat: Felsőfokú tanulmányokat támogató ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról

21/2021. (III.18.) határozat: Révfülöp Napfény strand turisztikai vonzerejének növelése projektben tájékoztató eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

22/2021. (III.18.) határozat: A környezeti vizsgálat szükségességéről az 54/3. hrsz-ú részterület vonatkozásában

23/2021. (III.18.) határozat: A véleményezési eljárás lezárásáról az 54/3. hrsz-ú részterület vonatkozásában

24/2021. (III.29.) határozat: Hozzájárulás Ábrahámhegy Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020 (IV.3.) rendelete módosításához

25/2021. (IV.08.) határozat: A Révfülöp Fürdő utca, Kökény utca, Szeder utca, 1716 hrsz-ú út burkolat felújítása céljából pályázat benyújtásáról

26/2021. (IV.20.) határozat: Vízisportszert kölcsönző bérleti szerződés megszüntetéséről

27/2021.(IV.20.) határozat: Vízi sportszer kölcsönzésre vonatkozó kérelem elbírálásáról

28/2021. (IV.28.) határozat: Önkormányzati lakás bérbeadásáról

29/2021. (V.11.) határozat: Révfülöp Nagyközségi Sport Egyesület támogatásáról

30/2021. (V.11.) határozat: Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatásáról

31/2021. (V.12.) határozat: A révfülöpi közösségi színtér 2021. évi szolgáltatási terve

32/2021. (V.12.) határozat: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

33/2021. (V.12.) határozat: A Révfülöp 721 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó kérelem elbírálásáról

34/2021. (V.25.) határozat: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról

35/2021. (V.25.) határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról

36/2021. (V.25.) határozat: Környezeti vizsgálat szükségességéről Balatoni Bringakör kerékp.útvonal révfülöpi területére vonatkozó módosításával összefüggésben

37/2021. (V.28.) határozat: Közös Hivatal 2020. évi költségvetése harmadik módosításának elfogadásáról

38/2021. (V.28.) határozat: A Közös Hivatal 2020. évi zárszámadásának elfogadásáról

39/2021. (V.28.) határozat: A Közös Hivatal 2020. évi pénzmaradványáról, pénzmaradvány felhasználásáról

40/2021. (VI.04.) határozat: A Magyar Tenger Horgász Egyesület csónakhely bérlésére vonatkozó kérelmének elbírálásáról

41/2021. (VI.04.) határozat: Császtai strandon lévő vízi csúszda üzemeltetésről

42/2021. (VI.04.) határozat: Gokart üzemeltetés céljából közterület foglalási kérelemről

43/2021. (VI.04.) határozat: Közterület használat iránti kérelemről

44/2021. (VI. 09.) határozat: Révfülöp Nk. Településszerkezeti Terve jóváhagyásáról szóló 79/2003. (X.1.) önk. határozata módosításáról

45/2021. (VI.09.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

46/2021. (VI.09.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

47/2021. (VI.09.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

48/2021. (VI.11.) határozat: A 2020. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

49/2021. (VI.11.) határozat: A Révfülöp 1278 hrsz-ú ingatlanon levő nyilvános illemhely bérbeadásáról

50/2021. (VI.11.) határozat: Révf. Halász utca 1279/1 hrsz-ú terület közterület haszn. iránti kérelem elbírálásáról

51/2021. (VI.14.) határozat: Révfülöp Nk. Településszerkezeti Terve jóváhagyásáról szóló 79/2003. (X.1.) hat. módosításáról

52/2021 (VI.22) határozat: A 2021. év második félévre vonatkozó munkaterv elfogadásáról

53/2021. (VII.15.) határozat: Révfülöp Turista utca (2308. hrsz) pályázati forrásból történő útfelújítására érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálásáról

54/2021. (VII.15.) határozat: A Révfülöp Fürdő u; Kökény u; Szeder u; és 1716 hrsz-ú út pályázati forrásból történő felújítására érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálásáról

55/2021. (VII.15.) határozat: Településrendezési eszközök módosítása (pontosítása) tárgyában érkezett kérelem elbírálásáról

59/2021 (VII. 15.) határozat: Villa Filip érdemrend

60/2021 (VII. 15.) határozat: Villa Filip érdemrend

61/2021 (VIII. 24.) határozat: A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

65/2021. (XI.20.) határozat: Révfülöpi Fürdőegyesület támogatásának elszámolásáról

66/2021. (XI.20.) határozat: Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról

67/2021. (XI.20.) határozat: Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatásának elszámolásáról

68/2021. (XI.20.) határozat: Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról

69/2021. (XI.20.) határozat: Magyar-Finn Baráti Társaság támogatásának elszámolásáról

70/2021. (XI.20.) határozat: Révfülöp Nagyközségi Sport Egyesület támogatásának elszámolásáról

71/2021. (XI.20.) határozat: Révfülöp Nagyközségi Sport Egyesület támogatásáról

72/2021. (XI.20.) határozat: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

73/2021. (XI.20.) határozat: A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

74/2021. (XI.20.) határozat: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2011. (V.25.) önkormányzati rendeletét módosító rendelet tervezetének véleményeztetéséről

75/2021. ( IX.20. ) határozat: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírásáról

76/2021. (IX.20.) határozat: A Császtai strand nyugati szélén található, a Magyar Államtól ingyenesen átvett 9/2. és 10/7. hrsz-ú ingatlanok hasznosítási koncepciójának meghatározásáról

77/2021. (IX. 20.) határozat: Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megrendezésére helyszín biztosításáról

78/2021. (IX.20.) határozat: A Révfülöp belterületén megrendezésre kerülő VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversenyre helyszín biztosításáról

79/2021. (IX.20.) határozat: A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezéséről

80/2021. (IX.20.) határozata: A 721 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó kérelem elbírálásáról

81/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 1178/7 helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

82/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 1279/1 helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

83/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 1279/1. helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

84/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 1279/1. helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

85/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 1279/1. helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

86/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 4/2. helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

87/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 4/2 helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

88/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 1279/1. helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

89/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 1279/1. helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

90/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 1279/1 helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

91/2021. (IX.20.) határozata: Révfülöp 1279/1 helyrajzi számú ingatlan közterület használatáról

93/2021 (X.25.) határozata: Közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról

96/2021. (X. 25.) határozata: Révfülöpi Vízi Sportegyesület Császtai strandon lévő 7/1 hrsz.-ú ingatlan, kis vízi telep használatára szerződés kötéséről

97/2021. (X. 25.) határozata: Halász utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok -sportpálya- fejlesztési koncepciójának meghatározásáról

98/2021. (X. 25.) határozata: Halász utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok -Rózsakert- fejlesztési koncepciójának meghatározásáról

99/2021. (X. 25.) határozata: Az IKSZT és az 566/2 hrsz-ú ingatlan fejlesztési koncepciójának meghatározásáról

100/2021. (X. 25.) határozata: A Villa-Filip tér, posta környéki területrész /1122/1, 1127, 1130, 1128, 1129, 1135 hrsz./ fejlesztési koncepciójának meghatározásáról

101/2021. (X.25.) határozata: A Révfülöp 1213 hrsz.-ú ingatlant érintő HÉSZ módosításra vonatkozó partnerségi egyeztetés lezárásáról

102/2021. (X.25.) határozata: Környezeti vizsgálat szükségességéről a "Révfülöp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítása/pontosítása az 1213 hrsz.-ú területre vonatkozóan" tárgyában

126/2021. (XII.13.) határozata: A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

127/2021. (XII.13.) határozata: a Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről

128/2021. (XII.13.) határozata: A 2022. évi munkaterv összeállításához a bizottsági ülések időpontjáról

130/2021. (XII.13.) határozata: Az ingyenesen átvett 8/5. és 8/6. hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról

131/2021. (XII.13.) határozata: Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló

133/2021. (XII.13.) határozata: A 2021. évi kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a 2022. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete

134/2021. (XII.13.) határozata: Együttműködési megállapodás kötéséről a Kacsajtosi úti gyalogos felüljáró híd felújítására

135/2021. (XII.13.) határozata: A Révfülöp 2325/35. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

136/2021. (XII.13.) határozata: A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelése, elszállítása díjáról

137/2021. (XII.13.) határozata: A Császtai strand nyugati szélén található, a Magyar Államtól ingyenesen átvett 9/2. és 10/7. területek hasznosítási koncepciójának meghatározásáról


2021. ÉVI RENDELETEK

1/2021. (I.27.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról >> rendelet

2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet: A 2021. évi költségvetésről >> rendelet >> melléklet

3/2021. (III.25.) rendelet: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 17/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet

4/2021. (III.25.) rendelet: A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet

5/2021. (V.29.) rendelet: A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet

6/2021. (V.29.) rendelet: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról >> rendelet  >> melléklet

7/2021. (VI.10.) rendelet: Révfülöp Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet

8/2021. (VI.12.) rendelet: Az egyes szociális ellátások szabályozásáról >> rendelet

9/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelet: A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról >> rendelet

10/2021. (VI.12.) rendelet: A "Révfülöp Díszpolgára" cím, valamint a "Villa Filip Érdemrend" adományozásáról szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet

11/2021. (VI.15.) rendelet: Révfülöp Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet  >> melléklet


2020. ÉVI RENDELETEK

21/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet: A helyi adókról szóló 13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet  

20/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről >> rendelet

19/2020. (XII.19.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet  >> melléklet

18/2020. (XI. 07.) önkormányzati rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról >> rendelet

13/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelet: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a "Révfülöp Díszpolgára" cím, valamint a "Villa Filip Érdemrend" adományozásáról szóló 3/2014. (IV.4.) önkormányzati rendelete módosításáról >> rendelet

12/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelet: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról  >> rendelet

11/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelet: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet

10/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet: A Helyi Termelői Piac látogatásának rendjéről >> rendelet

9/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról >> rendelet

8/2020. (V. 01.) önkormányzati rendelet: A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. május 1-3-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről >> rendelet

7/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelet: A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. április 25-26-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről >> rendelet

6/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelet: A kijárási korlátozással összefüggő, a a 2020. április 18-19-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről >> rendelet

5/2020. (IV. 10.) önkormányzati rendelet: A halász utcába való behajtás kijárási korlátozással összefüggő korlátozásról >> rendelet

2020. ÉVI HATÁROZATOK

167/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp 130 m2 területű közter. haszn. kérelem elbírálásáról

166/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp 40 m2 területű közter. haszn. kérelem elbírálásáról

165/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp 12 m2 területű közter. haszn. kérelem elbírálásáról

164/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp 220 m2 területű közter.haszn.kérelem elbírálásáról

163/2020 (XII.21.) határozat: A Tourinform hálózatból való kiválásról

162/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp 66 m2 közterület használati kérelem elbírálásáról

161/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp 12 m2 közterület használati kérelem elbírálásáról

160/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp 125 m2 közterület használati kérelem elbírálásáról

159/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp 75 m2 közterület használati kérelem elbírálásáról

158/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp Termelői Piac területén büfé bérletére érkezett ajánlat elbírálása

157/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp Káli út 17.Könyvtár irodahelyiség bérletére érkezett ajánlatok elbírálásáról

156/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp Káli út 4. szám alatt lévő fodrász-hajszalon üzlet bérletére érkezett ajánlatok elbírálásáról

155/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp Halász utcában lévő volt Idősek Otthona bérbeadásáról

154/2020 (XII.21.) határozat: Révfülöp 8_5, 8_6 hrsz-ú ingyenesen átvett területek hasznosításáról

153/2020 (XII.21.) határozat: Óvoda tornaszoba fejlesztésének kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

152/2020 (XII.17.) határozat: A Kővágóörsi KÖH 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

151/2020 (XII.14.) határozat: 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

150/2020 (XII.11.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

149/2020 (XII.11.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

148/2020 (XII. 8.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

147/2020 (XII. 8.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

146/2020 (XII. 8.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

145/2020 (XII. 8.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

144/2020 (XII. 8.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

143/2020. (XI.24.) határozat: A Kővágóörsi KÖH 2020.évi költségvetése második módosításának elfogadásáról

142/2020.(XI.18.) határozat: Sportegyesület által építetett kispadok, pályavilágítás megvásárlásáról

141/2020. (XI.18.) határozat: Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasításáról

140/2020. (XI.18.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

139/2020. (XI.18.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

138/2020.(XI.10.) határozat: Császtai strand területén lévő V-2 számú üzletre érkezett ajánlat elbírálásáról

137/2020.(XI.10.) határozat: Császtai strand területén lévő V-1 számú üzletre érkezett ajánlat elbírálásáról

136/2020.(XI.10.) határozat: Bogdán Katalin Rév Art Galéria üzemeltetésére érkezett kérelmének elbírálásáról

135/2020.(XI.10.) határozat: Révfülöp környezetvédelmi tárgyú határozata

134/2020.(XI.09.) határozat: Halász utca és Európa sétány közötti szakasz kiépítésének kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

133/2020. (XI.06.) határozat: A Veszprém-Balaton 2023 Európa kultúrális fővárosa programhoz való csatlakozásról

132/2020.(XI.06) határozat: Tapolca Város tagfelvételi kérelme

131/2020 (XI. 06.) határozat: Felsőoktatási ösztöndíj kérelem elutasításáról

130/2020. (XI.06) határozat: Felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről

129/2020. (XI.06.) határozat: Felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről

128/2020 (XI. 06) határozat: Felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről

127/2020. (XI.06.) határozat: Felsőoktatási ösztöndíj kérelem elutasításáról

126/2020. (XI. 06.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

125/2020. (XI.06.) határozat: Rendkívüli települési támogatás megállapításáról

85/2020. (VI.17.) határozat: Révfülöp 54/3 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatására vonatkozó kérelem elbírálásáról

84/2020. (VI.17.) határozat: Révfülöp Nagyközség településrendezési eszközeinek részleges módosításáról

83/2020. (VI.17.) határozat: Révfülöp Káli út 4. szám alatti üzlethelyiségek hasznosításáról

82/2020. (VI.16.) határozat: Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

81/2020. (VI.15.) határozat: Pályázati forrásból megvalósuló zártkerti utak felújítására érkezett ajánlatok elbírálásáról

80/2020. (VI.15.) határozat: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról

79/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évimunkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

78/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadásáról

77/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

76/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása elfogadásáról

75/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadásáról

74/2020. (VI.12.) határozat: A 2019. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

73/2020. (VI.12.) határozat: Rendkívüli települési támogatás odaítéléséről

72/2020. (V.29.) határozat: Közterület használati kérelem elbírálásáról

71/2020(V.28) határozat: Sifferné Ferenczi Beáta termelői piacon üzemeltetett büfé bérleti díj mérséklése tárgyában érkezett kérelmének elbírálásáról

70/2020. (V.26.) határozat: Rendkívüli települési támogatás odaítéléséről

69/2020(V.22) határozat: Fogorvosi feladatok ellátásához sterilizáló biztosításról

68/2020(V.22) határozat: Háziorvosi feladatok ellátásához szoftver biztosításáról

67/2020(V.22) határozat: Iskolaorvosi feladatok ellátására szerződés kötéséről

66/2020(V.21) határozat: Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére érkezett kérelem elbírálásáról

65/2020(V.21) határozat: A Helyi Termelői Piac feladatainak ellátásáról

64/2020(V.21) határozat: A Helyi Termelői Piac rendtartásának módosításáról

63/2020. (V.20) határozat: Rendkívüli települési támogatás odaítéléséről

62/2020(V.18) határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló 2019. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

61/2020(V.15) határozat: Tájékoztatási kötelezettségről

60/2020(V.15) határozat: A Révfülöp Káli út 6. sz. alatti orvos szolgálati lakás bérbeadásáról

59/2020. (V.15.) határozat: Az "Egészségünkért" Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról

58/2020(V.08) határozat: A Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

57/2020(IV.08) határozat: A Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó helyreállításához önerő vállalásáról

56/2020(IV.06) határozat: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

55/2020(IV.06) határozat: Az alpolgármester megválasztásáról

54/2020(IV.03) határozat: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete Szociális Bizottságának a 2020. március 23-i ülésén hozott határozatai megerősítéséről

53/2020(IV.03) határozat: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete Szociális Bizottságának a 2020. március 23-i ülésén hozott határozatai megerősítéséről

52/2020(IV.02) határozat: A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

 

 
 

Lap tetejére

 SZÍNES VERZIÓ

SZÍNES VERZIÓ

 VEB2023 BLUES FESZTIVÁL

 ONLINE ÜGYINTÉZÉS

 Adatkezelési tájékoztató

 Testületi ülések felvételei

 AKTUÁLIS HÍREK

 VÁLASZTÁSOK 2024

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Veszprém Balaton 2023

Révfülöp Napfény strand fejlesztése

Révfülöp Császtai Strand turisztikai fejlesztése

Révfülöp Szigeti Strand turisztikai fejlesztése

Magyar Falu Program

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch