2019. augusztus. 17, Jácint

www.revfulop.hu

Révfülöp >> Aktuális hírek


Pályázati felhívás

Pályázati felhívás.

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete versenytárgyalás (nyílt árverés) útján értékesítésre meghirdeti Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete tulajdonában lévő Révfülöp

       

        -  2324/3 hrsz alatti  976 m2  nagyságú kivett lakóház és udvar elnevezésű ingatlant 11.600.000. Ft kiinduló áron.

 

Az ingatlanra vonatkozó tájékoztató adatok:

Helye: Révfülöp, Szőlő utca 37. szám

Helyrajzi száma: 2324/3

Minősítése: Belterület

Megnevezése: kivett lakóház és udvar

Telek alapterülete: 976 m2

Épület alapterülete: 73 m2

Felépítmény építési éve: 1800-as évek eleje

Felépítmények általános állapota: gyenge

Tulajdonos: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

                    8253 Révfülöp. Villa Filip tér 8.

Tulajdoni hányad: 1/1

Teher: Tehermentes     

 

Az ingatlan Lke-1-k építési övezetben fekszik. Az Lke-1-k központi kertvárosias lakóterületen egy legfeljebb két lakásos lakóépület helyezhető el a hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglaltak figyelembevételével.

Az ingatlan összközműves területen helyezkedik el. Az utcában rendelkezésre áll elektromos áram, vezetékes víz, szennyvízcsatorna, kábeltévé, szélessávú internet. Víz az ingatlan udvarán kerti csapból nyerhető, vezetékes földgáz és szennyvízcsatorna bekötéssel nem rendelkezik.  

 

Épület adatai:

 

-          szoba 16 m2

-          konyha 16 m2

-          kamra 22 m2

-          tornác 4 m2

-          pince 15 m2

 

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően hivatali munkaidőben megtekinthető.

 

A pályázatokat zárt borítékban, - a pályázati biztosíték befizetésének igazolásával együtt - Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének címezve (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) kell benyújtani postai úton oly módon, hogy az átvétel ténye igazolásra kerülhessen (tértivevény), vagy személyesen hivatali nyitvatartási időben.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

-          az ajánlattevő nevét, személyi adatait, lakóhelyét (székhelyét, cégjegyzékszámát), képviselőjét, más megbízott esetén szabályszerűen meghatalmazott adatait.

-          nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

-          az ajánlati biztosíték befizetésének hitelt érdemlő igazolása.

 

A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, melynek összege 1.160.000 Ft, azaz egymillió egyszázhatvanezer forint. Befizetésének módja Révfülöp Nagyközség Önkormányzat OTP-nél vezetett 11748052-15733957 számú számlájára történő befizetése. A pályázat nyertese az ajánlati biztosítékot jogosult a vételárban érvényesíteni. A többi pályázó részére az ajánlati biztosíték a tárgyalást követő 3 banki napon belül vissza utalásra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja, az ajánlati biztosítékra nem tarthat igényt.

 

A versenytárgyaláson való pályázati szándékot 2019. március 11 (hétfő) 12.00 óráig beérkezőleg írásban jelezni kell a Polgármesteri Hivatalnál. A versenytárgyalásra pályázók részére külön értesítés nem kerül kiküldésre.

 

A borítékra rá kell írni Pályázat a Révfülöp 2324/3 hrsz. ingatlan versenytárgyalására.”

 

A pályázati ajánlatok felbontásának helye, Révfülöp Nagyközség Önkormányzat (Révfülöp, Villa Filip tér 8) 2019. március 12. kedd, de. 10 óra.

 

A bontási eljáráson az ajánlattevők személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetnek részt.

 

A versenytárgyalás időpontjára a pályázati ajánlatok felbontását követően kerül sor.  

Helye: Révfülöp nagyközség Önkormányzat (Révfülöp Villa Filip tér 8.) (emeleti tanácsterem)

 

Több pályázó esetén versenytárgyalásra kerül sor, mely versenytárgyalás során a licitlépcső 100.000 Ft. A tulajdonosi jogot, a feltételeknek megfelelő legmagasabb ajánlatot tevő nyeri el.

 

A pályázati anyagok bontására és a versenytárgyalás lefolytatására a Képviselő-testület által megválasztott bizottság jogosult. A pályázat eredményéről a Képviselő-testület 3 napon belül dönt.

 

Pályázatot természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet nyújthat be.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve a pályázat nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni

 

Eredményes pályázati eljárás esetén, képviselő-testületi felhatalmazás alapján a polgármester nyertes pályázóval az adásvételi szerződés megkötésére jogosult. Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő kötelezettsége. Az adásvételi szerződés megkötésének és a teljes vételár kifizetésének végső határideje 2019. március 27.

 

Érdeklődni Révfülöp Nagyközség Önkormányzat (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) a 87/464-244-es telefonszámon lehet.

Frissítve: 2019-01-23

 

 

Lap tetejére

 AKADÁLYMENTES

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 Adatkezelési tájékoztató

 AKTUÁLIS HÍREK

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch