2022. május. 21, Konstantin

www.revfulop.hu

Révfülöp >> Aktuális hírek


Felhívás kitüntetési javaslattételre

Felhívás kitüntetési javaslattételre

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a 2022. augusztus 20-i ünnepségen adja át a „Révfülöp Díszpolgára” címet és a „Villa Filip Érdemrend” elismeréseket.

„Révfülöp Díszpolgára”

„2.§ (1) „ Révfülöp Díszpolgára” cím adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő jelentőségű munkájával vagy egész életművével mind a településen, mind pedig országosan olyan elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(2)  Díszpolgáricím adományozható:

a) elhunyt személy,

b) külföldi személy részére is.

(3)  „Révfülöp Díszpolgára” cím évente legfeljebb egy személy részére adományozható.”

„Villa Filip Érdemrend”

„8.§ (1) „Villa Filip Érdemrend” adományozható azoknak a polgároknak vagy közösségeknek, akik, vagy amelyek a település és lakossága érdekében, a település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, sport és a gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak a nagyközség szellemi, erkölcsi, anyagi értékeinek gyarapításához. „Villa Filip Érdemrend” elhunyt személy részére is adományozható.

(2) Évente legfeljebb három „Villa Filip Érdemrend” adományozható.”

Javaslatot tehetnek: a képviselő-testület tagjai, az önkormányzat bizottságának tagjai, arévfülöpi székhelyű civil szervezetek, közösségek képviselői, a Révfülöpön lakóhellyel rendelkező személyek.

A javaslatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell: az elismerésre, kitüntetésre javasolt személy, szervezet nevét, elérhetőségét, a javaslat indokolását, szakmai, erkölcsi elismerés alapjául szolgáló érdemeket, a javaslatot benyújtó személy/szervezet nevét, elérhetőségét, címét, sajátkezű szervezet esetében a képviselő sajátkezű aláírását.

Tisztelettel kérem, hogy írásos javaslataikat indokolással 2022. május 15-én 12.00 óráig, lehet benyújtani a polgármester részére, melyetszíveskedjenek megtenni a honlapról letölthető adatlapon. A javaslat beadásának helyszíne: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8253 Révfülöp, Villa-Filip tér 8. hivatal@revfulop.hu

Révfülöp, 2022.május 3.

Tisztelettel: Kondor Géza polgármester


 

További információk >>

Frissítve: 2022-05-03

 

 

Lap tetejére

 AKADÁLYMENTES

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 VÁLASZTÁS 2022

 ONLINE ÜGYINTÉZÉS

 Adatkezelési tájékoztató

 Testületi ülések felvételei

 AKTUÁLIS HÍREK

 HELYI NÉPSZAVAZÁS 2020

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Magyar Falu Program

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch