2020. május. 28, Emil, Csanád

www.revfulop.hu

Révfülöp >> Aktuális hírek


Tájékoztatás - Szociális tüzifa

TÁJÉKOZTATÁS

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2019. (IX. 23.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók részére.

A szétosztható tűzifa összes mennyisége 69 erdei m3.

A szociális célú tűzifa juttatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, és az általa lakott ingatlanban fával fűt.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem beadását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat, aki a háztartásban jövedelemmel nem rendelkezik, erről írásban nyilatkoznia kell.

A juttatás megállapítása során előnyt élvez az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére tekintettel jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelem benyújtásának határideje 2019. december 2.

A nyomtatvány elérhető:

http://www.revfulop.hu/magyar/hivatal-nyomtatvanyok-szocialis-ugyintezes

Révfülöp, 2019. november 29.

                                                                                                                    Kondor Géza

                                                                                                                   polgármester sk.

Frissítve: 2019-10-29

 

 

Lap tetejére

 AKADÁLYMENTES

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 ONLINE ÜGYINTÉZÉS

 Adatkezelési tájékoztató

 Testületi ülések felvételei

 AKTUÁLIS HÍREK

 HELYI NÉPSZAVAZÁS 2020

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Magyar Falu Program

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch