2024. július. 23, Lenke

www.revfulop.hu

KÉPVISELŐ TESTÜLET >> Előterjesztések >> 2009. április 27.


Révfülöp címere

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Telefon: 06-87/464-244

Fax: 06-87/563-338

E-mail: hivatal@revfulop.hu

Honlap: www.revfulop.hu

Községháza új épülete
 

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének ülését

2009. április 27-én (hétfőn) 15.30 órára

összehívom.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Az ülés napirendje:

 

1.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet elfogadása. >>

- Melléklet 1 >>

- Melléklet 2 >>

- Melléklet 3 >>

- Melléklet 4 >>

- Melléklet 5 >>

- Melléklet 6 >>

- Melléklet 7 >>

- Melléklet 8 >>

- Melléklet 9 >>

- Melléklet 10 >>

- Melléklet 11 >>

- Melléklet 12>>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

2.) Tájékoztató a településen működő alapítványok, közalapítványok tevékenységéről és támogatottságáról. >>

Előadó: kuratóriumi elnökök

 

3.) Révfülöpi közkutak felmérése, javaslat a vízszolgáltatás racionalizálására. >>

- Melléklet 1 >>

Előadó: Hamarné Szöllősy Emília jegyző

 

4.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elfogadása. >>

- Melléklet 1 >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

5.) A strandfürdők használatának rendjéről szóló 7/2003. (V.26.) rendelet módosítása. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

6.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi közfoglalkozatási tervének módosítása. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

7.) Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnökének kérelme a rekultivációs projekt sajáterő biztosítását tartalmazó képviselő-testületi határozat visszavonására. >>

- Melléklet 1 >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

8.) Önkormányzati intézkedési terv a helyi vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés
elősegítésére. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

9.) A Révfülöp 566/1 hrsz. alatti ingatlan (volt Édász épület) hasznosításával kapcsolatos koncepció megfogalmazása, tervezései pályázat kiírása. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

10.) Révfülöp nagyközség úthálózatának felmérésére, üzemeltetésére, fejlesztésére vonatkozó ajánlat elbírálása. >>

- Melléklet 1 >>

- Melléklet 2 >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

11.) Takács Gábor és társai kérelme az önkormányzat tulajdonában lévő 1581/1 hrsz. alatti külterületi út saját erőből történő kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására. >>

- Melléklet 1 >>

- Melléklet 2 >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

12.) A révfülöpi Általános Iskolánál végzett belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv elfogadása. >>

Előadó: Hamarné Szöllősy Emília jegyző

 

13.) A Császtai strandi helyiségekre kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítása. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

14.) Szente Andrea kérelme a Révfülöp, Káli u. 6. szám alatti helyiségek tovább bérlésére.>>

- Melléklet 1 >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

15.) INFO 2009. információs kiadvány önkormányzati támogatása. >>

- Melléklet 1 >>

- Melléklet 2 >>

- Melléklet 3 >>

- Melléklet 4 >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

16.) Településfejlesztési elképzelések megfogalmazása a pályázati lehetőségek tükrében.
(szóbeli előterjesztés).

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

17.) 2009. évi közmunka munkaprogram pályázaton való részvétel és önrész biztosítása. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

18.) Magyar Telekom Nyrt. által bázisállomás létesítése (Révfülöp 566/1 hrsz. alatti ingatlanon) bérleti szerződés kötése. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

Zárt ülés:

19.) Tájékoztató a Révfülöpi Általános Iskola és a volt kővágóörsi pedagógus munkaügyi perével kapcsolatosan, további lépésekről, állásfoglalás kialakítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

Testületi ülés meghívója >>

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról >>

Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság meghívója >>

Gazdasági, Településfejlesztési, Turisztikai bizottság meghívója >>

 

A Képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom.

Révfülöp, 2009. április 16.

(: Miklós Tamás :)
polgármester

 

Lap tetejére

 AKADÁLYMENTES

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 VEB2023 BLUES FESZTIVÁL

 ONLINE ÜGYINTÉZÉS

 Adatkezelési tájékoztató

 Testületi ülések felvételei

 AKTUÁLIS HÍREK

 VÁLASZTÁSOK 2024

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Veszprém Balaton 2023

Révfülöp Napfény strand fejlesztése

Révfülöp Császtai Strand turisztikai fejlesztése

Révfülöp Szigeti Strand turisztikai fejlesztése

Magyar Falu Program

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch