2024. július. 17, Endre, Elek

www.revfulop.hu

KÉPVISELŐ TESTÜLET >> Előterjesztések >> 2009. május 25.


Révfülöp címere

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Telefon: 06-87/464-244

Fax: 06-87/563-338

E-mail: hivatal@revfulop.hu

Honlap: www.revfulop.hu

Községháza új épülete
 

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének ülését

2009. május 25-én (hétfőn) 15.30 órára

összehívom.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Az ülés napirendje:

 

1.) Közrend és közbiztonság helyzete, bűn- és baleset-megelőzés, a Rendőrőrs munkája, Polgárőrség munkája. Közterület-felügyelő munkájáról beszámoló. >>

- Melléklet 1 >>

Előadók:
- Horváth József rendőrőrs parancsnok,
- Slemmer József polgárőr egyesület elnöke
- Hamarné Szöllősy Emília jegyző

 

2.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásnak értékelése. >>

Előadó: Hamarné Szöllősy Emília jegyző

 

3.) Költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

4.) Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának ismételt igényelése. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

5.) Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának meghatalmazása hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására. >>

- Melléklet 1 >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

6.) A "Révfülöp Kártya" igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló szabályzat
módosítása. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

7.) Magyar Telekom Nyrt. által bázisállomás létesítése (Révfülöp 566/1 hrsz. alatti ingatlanon) bérleti szerződés kötése.

- Melléklet 1 >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

8.) Révfülöp 566/1 hrsz-ú ingatlan (volt Édász épület) átalakítására beérkezett
tervezői ajánlatok elbírálása. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

9.) Pályázat kiírása a "Révfülöpi Képek" c. helyi lap szerkesztésére. >>

Előadó: Miklós Tamás polgármester

 

Testületi ülés meghívója >>

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról >>

Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság meghívója >>

Gazdasági, Településfejlesztési, Turisztikai bizottság meghívója >>

 

A Képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom.

Révfülöp, 2009. május 15.

(: Miklós Tamás :)
polgármester

 

Lap tetejére

 AKADÁLYMENTES

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 VEB2023 BLUES FESZTIVÁL

 ONLINE ÜGYINTÉZÉS

 Adatkezelési tájékoztató

 Testületi ülések felvételei

 AKTUÁLIS HÍREK

 VÁLASZTÁSOK 2024

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Veszprém Balaton 2023

Révfülöp Napfény strand fejlesztése

Révfülöp Császtai Strand turisztikai fejlesztése

Révfülöp Szigeti Strand turisztikai fejlesztése

Magyar Falu Program

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch