2024. június. 25, Vilmos

www.revfulop.hu

RÉVFÜLÖP ÖNKORMÁNYZAT >> POLGÁRMESTER >> döntések, előterjesztések


Révfülöp címere

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Telefon: 06-87/464-244

Fax: 06-87/563-338

E-mail: hivatal@revfulop.hu

Honlap: www.revfulop.hu

Községháza új épülete

Révfülöp Polgármesterének döntései, előterjesztései 2021:

A Kővágóörsi KÖH 2021. évi költésgvetésének elfogadásáról szóló 152/2020. (XII.17.) határozat módosításáról

A 2021. évi Balaton-átúszás rendezvényről

A Szigeti strand turisztikai vonzerejének növelése projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

A Császtai strand turisztikai vonzerejének növelése projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

A Révfülöp Rózsakert rekonstrukcióra érkezett tervezői ajánlatok elbírálásáról

A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek

Hagyaték visszautasításáról

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése

Révfülöp 013/1 hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés elfogadása

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek

Révfülöp Turista utca pályázati forrásból történő burkolat felújítása

Révfülöp Napfény strand turisztikai vonzerejének növelése projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben | melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

A Révfülöpi Általános Iskola tervezett átszervezésének véleményezése | melléklet

Felsőfokú tanulmányokat támogató ösztöndíj pályázat elbírálása

Révfülöp Napfény strand turisztikai vonzerejének növelése, tájékoztató eszközök beszerzésére érkezett ajánlatok elbírálása

Döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről Révfülöp Nagyközség Településrendezési Eszközeinek (TSZT, HÉSZ és SZT) az 54/3. hrsz-ú részterület vonatkozásában történő módosításához kapcsolódóan

Döntés a véleményezési eljárás lezárásáról Révfülöp Nagyközség Településrendezési Eszközeinek (TSZT, HÉSZ és SZT) az 54/3. hrsz-ú részterület vonatkozásában történő módosításához kapcsolódóan

Pályázat benyújtása a Révfülöp Fürdő utca, Kökény utca, Szeder utca, 1716 hrsz-ú út burkolat felújítása céljából

Horváthné Király Annamária bérleti szerződéseinek megszüntetése

Horváth Imre Roland kölcsönzők bérleti szerződésre érkezett kérelem elbírálása

Önkormányzati pedagógus lakás bérletére érkezett kérelem elbírálása

Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme

31-51/2021. (V.12-VI.14.) határozatok előterjesztései


Révfülöp Polgármesterének döntései, előterjesztései 2020:

A 2020. december 21-i döntések előterjesztései

A 2020. december 19-i döntések előterjesztései

2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek

A Révfülöp Nagyközségi Sportegyesület által építtetett lelátók, pályavilágítás megvásárlása együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek

Császtai strand területén lévő V-2 számú üzletre érkezett ajánlat elbírálása

Császtai strand területén lévő V-1 számú üzletre érkezett ajánlat elbírálása

Bogdán Katalin Rév Art Galéria üzemeltetésére érkezett kérelmének elbírálása

A 2020. november 09-10-i döntések előterjesztései

A 2020. november 06-i döntések előterjesztései

Révfülöp 54/3 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatására vonatkozó kérelem elbírálása

Révfülöp Nagyközség településrendezési eszközeinek részleges módosítása

Révfülöp Káli út 4. szám alatti üzlet bérletének módosítására érkezett kérelem elbírálása

Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

Pályázati forrásból megvalósuló zártkerti utak felújítására érkezett ajánlatok elbírálása

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évimunkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadásáról

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadása

Jelentés az Önkormányzatot érintő 2019. évi ellenőrzésekről >> melléklet

Sifferné Ferenczi Beáta termelői piacon üzemeltetett büfé bérleti díj mérséklése tárgyában érkezett kérelmének elbírálása

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a "Révfülöp Díszpolgára" cím, valamint a "Villa Filip Érdemrend" adományozásáról szóló 3/2014. (IV.4.) önkormányzati rendelete módosítása

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása
>> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása   >> melléklet >> melléklet >> melléklet

Fogorvosi feladatok ellátásához szükséges sterilizátor biztosításról

Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges szoftver biztosításáról

Feladatellátási szerződés iskolaorvosi feladatok ellátására >> melléklet

Révfülöp Káli út 6. sz. alatt i orvos szolgálati lakás bérbeadása

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása >> melléklet

Helyi Termelői Piac működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala >> melléklet

Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi ellátásáról >> melléklet >> melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása >> melléklet

Révfülöp Káli út 6. sz. alatt i orvos szolgálati lakás bérbeadása

"Egészségünkért" Közalapítvány tisztségviselői megválasztásának módosítása

A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. május 1-3-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről

A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. április 25-26-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A kijárási korlátozással összefüggő, a hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről (2020.04.18)

Önerő vállalása a Fülöp-hegyi kilátó helyreállítása céljából kezdeményezett vis maior támogatás iránti eljárásban

Alpolgármester választása, tiszteletdíjának meghatározása

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról.

 
 

Lap tetejére

 AKADÁLYMENTES

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 VEB2023 BLUES FESZTIVÁL

 ONLINE ÜGYINTÉZÉS

 Adatkezelési tájékoztató

 Testületi ülések felvételei

 AKTUÁLIS HÍREK

 VÁLASZTÁSOK 2024

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Veszprém Balaton 2023

Révfülöp Napfény strand fejlesztése

Révfülöp Császtai Strand turisztikai fejlesztése

Révfülöp Szigeti Strand turisztikai fejlesztése

Magyar Falu Program

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch